– 100% bột giấy
– Định lượng: 15+- 2g/m2
-Trọng lượng: 1,2kg/10 cuộn
-Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp