Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre nằm ở hạ nguồn sông Mekong ,

được hợp thành bởi 3 cù lao lớn là cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh. Nhìn trên bản đồ, tỉnh Bến Tre có hình

rẻ quạt và có diện tích rộng 2.360km2.

Cả nước hiện có khoảng 200.000 ha trồng dừa thì Bến Tre là tỉnh dẫn đầu trên cả hai mặt: diện tích (trên 68.167 ha )

và sản lượng (562,11 triệu quả).

Bến Tre là những cụm cù lao cuối cùng nhận đẫm phù sa của dòng Mekong trước

khi chảy ra biển cả, nhờ đó cây dừa cũng xanh tốt hơn, năng suất cao hơn các vùng khác. Ba huyện có diện tích dừa

lớn ở Bến Tre là Giồng Trôm, Châu Thành và Mỏ Cày.

VÙNG NGUYÊN LIỆU DỒI DÀO

Diện tích dừa của Việt Nam có khoảng 200.000 ha, phân bố chủ yếu ở miền Trung và đồng

bằng sông Cửu Long. Riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 78% diện tích dừa cả nước,

khoảng 156.000 ha. Canh tác theo dạng nông hộ nhỏ, phân tán, diện tích bình quân nhỏ hơn

0.5 ha. Trồng mật độ dày trên 200 cây/ha.